Търсене:

Услуги

Служба по трудова медицина

Велес МТ ЕООД извършва за Вас всички услуги, свързани с прилагането на ЗЗБУТ и наредба №3 /2008г./

Професионален подбор на персонал

Ние осъзнаваме ценността и ролята на човешкия фактор за успеха на Вашия бизнес. За това, като Ваши партньори и професионални консултанти, ние Ви подпомагаме в търсенето и избора на квалифицирани специалисти, на хора с качества, амбиции и желание за работа и развитие в конкретната сфера.

Изготвяне и управление на Европроекти

Велес МТ ЕООД предлага комплексно обслужване при подготовка на проектни предложения, което включва: изготвяне на проектни предложения, цялостно управление на проектите.

Тренинги и обучения

Нашата стратегия е винаги да анализираме актуалната ситуация на клиента, заявил желание за провеждане на специфичен тренинг или обучение

Одит на системата за управление на човешките ресурси

Одитът на човешките ресурси е процес на изследване на наложените в компанията политики, документация, наложени системи и практики в сферата на човешките ресурси

Център за квалификация и преквалификация

Фирмата има лиценз №200912781/31.07.2009 от Национална агенция за професионално образование и обучение

Разработване и Внедряване на ISO

Агенция за управление на човешките ресурси Велес предлага услугата Разработване и Внедряване на ISO.
Нaшите предложения:
ВЕЛЕС МТ EООД
гр. Варна 9000
ул. Драгоман
№ 9, ет.1

тел: 052/ 647 647
office@veles-bg.com

гр. Добрич
бул."България" 1 , офис 408
Галина Панчева
тел.: 0885 54 50 70
galina.pancheva@veles-bg.com

гр. Търговище
Преслава Бялкова
тел: 0889 33 03 05
preslava.byalkova@gmail.com

гр. Габрово
Здравко Кънчев
тел: 0888 93 65 98

гр. Бургас
Красимира Тодорова
тел: 0886 54 44 04

гр. Пловдив
Людмил Вълчев
тел: 0888 272 444
lyudmil@veles-bg.com

гр. Русе
Десислава Койнова
ул. "Уилям Гладстон", ет.2, оф. 2,
тел. 0882950887 -
desislava.koynova@veles-bg.com

гр. Хасково
бул."България" 150, офис 118
Дора Димитрова
тел: 0882950882
d.dimitrova@veles-bg.com


Facebook:
www.facebook.com/
VelesMtEood
| Начало | За нас | За работодатели | За кандидати | Услуги | Актуални позиции | Контакти |
Copyright 2013-2015 © www.veles-bg.com. All Rights Reserved.
www.mirsolutions-bg.com