Търсене:

За кандидати

Уважаеми Кандидати, ако Вие
 • притежавате специфични знания и умения, потенциал, който искате да реализирате
 • ако търсите развитие или по-добри перспективи
 • ако за Вас са от значение фирмената култура и колегиалните отношения;
 • очаквате партньорство, професионализъм и компетентно консултиране;
 • цените етиката, ангажираността и личното отношение
Ние можем да отговорим на Вашите изисквания и максимално да подпомогнем Вашия избор, като Ви предоставим една различна услуга.
 
Защо бихте ни предпочели за Ваш консултант?
 • В нашата листа са включени само кандидати, които притежават отлични професионални и лични качества и ключови умения;
 • Нашите партньори - работодатели, са само първокласни местни и чуждестранни компании, предлагащи професионална реализация и атрактивни условия на труд.
 • Ние активно Ви консултираме, за да постигнете Вашите очаквания за професионална реализация; съветваме Ви относно възможностите за развитие и планираме подходящите стъпки за това.
 • Получавате компетентно съдействие за изготвянето на документите за кандидатстване
 • Ние винаги присъстваме при провеждане на интервютата и консултираме страните по време на процеса на подбор
 • Поддържаме обратна връзка с Вас и след Вашето назначаване.
 • Ние сме ориентирани към изграждането на дългосрочни партньорски взаимоотношения с нашите назначени кандидати, на които разчитаме да препоръчат подходящи кандидатури за свободните позиции. Предвидени са бонуси за хората, препоръчали успешно назначен кандидат.
 • Нашите услуги за Вас са безплатни, като подбора се заплаща от работодателя
 • Ние предоставяме и допълнителни услуги - психологически тестове, обучения и квалификация, които ще допринесат за по-успешното Ви професионално развитие.
Нaшите предложения:
ВЕЛЕС МТ EООД
гр. Варна 9000
ул. Драгоман
№ 9, ет.1

тел: 052/ 647 647
office@veles-bg.com

гр. Добрич
бул."България" 1 , офис 408
Галина Панчева
тел.: 0885 54 50 70
galina.pancheva@veles-bg.com

гр. Търговище
Преслава Бялкова
тел: 0889 33 03 05
preslava.byalkova@gmail.com

гр. Габрово
Здравко Кънчев
тел: 0888 93 65 98

гр. Бургас
Красимира Тодорова
тел: 0886 54 44 04

гр. Пловдив
Людмил Вълчев
тел: 0888 272 444
lyudmil@veles-bg.com

гр. Русе
Десислава Койнова
ул. "Уилям Гладстон", ет.2, оф. 2,
тел. 0882950887 -
desislava.koynova@veles-bg.com

гр. Хасково
бул."България" 150, офис 118
Дора Димитрова
тел: 0882950882
d.dimitrova@veles-bg.com


Facebook:
www.facebook.com/
VelesMtEood
| Начало | За нас | За работодатели | За кандидати | Услуги | Актуални позиции | Контакти |
Copyright 2013-2015 © www.veles-bg.com. All Rights Reserved.
www.mirsolutions-bg.com