Търсене:

За работодатели

Уважаеми Работодатели, ако Вие:

 •  търсите не просто квалифициран служител, а най-подходящия член за Вашия екип, защото имате ясни цели, изградена фирмена култура и стил на работа;
 • очаквате партньорство, професионализъм и компетентно съдействие при цялостния процес на подбора;
 • цените етиката, ангажираността и личното отношение;

   Ние можем да отговорим на Вашите изисквания и максимално да подпомогнем Вашия избор, като Ви предоставим една различна услуга.
   
  Защо бихте ни предпочели за Ваш партньор?
  • Ние сме ориентирани към бъдещето и се стремим да изграждаме дългосрочни партньорства, защото сме уверени, че колкото по-добре се познаваме, толкова по-полезни можем да бъдем за Вас и Вашия бизнес.
  • Нашата база данни включва само специално селектирани кадри, притежаващи специфичен трудов опит, познания и лични качества; подкрепени с добри препоръки от работодатели.
  • Ние извършваме директен подбор за набирането на квалифицирани и ръководни кадри с опит.Можете да научите повече за нас от наши настоящи клиенти – работодатели:

   Когато търсите кадри:

  • Ние разбираме какви са точно Вашите изисквания и изготвяме детайлен и прецизен профил за вакантната позиция, съобразен с пазара на труда и условията, които Вие предлагате.
  • Спестяваме Вашето време, като представяме само кандидатите, които в най-голяма степен покриват профила на идеалния кандидат за обявената позиция.
  • Ви предлагаме избор от психологически тестове за определяне на личните качества на кандидатите, съобразени със спецификата на позицията.
  • Ви представяме препоръки за одобрените кандидати от последните им работодатели.
  •  Винаги присъстваме при провеждане на интервютата и консултираме страните по време на процеса на подбор.
  • Поддържане на обратна връзка с назначените чрез нас кандидати за тяхната удовлетвореност (защо?).
Нaшите предложения:
ВЕЛЕС МТ EООД
гр. Варна 9000
ул. Драгоман
№ 9, ет.1

тел: 052/ 647 647
office@veles-bg.com

гр. Добрич
бул."България" 1 , офис 408
Галина Панчева
тел.: 0885 54 50 70
galina.pancheva@veles-bg.com

гр. Търговище
Преслава Бялкова
тел: 0889 33 03 05
preslava.byalkova@gmail.com

гр. Габрово
Здравко Кънчев
тел: 0888 93 65 98

гр. Бургас
Красимира Тодорова
тел: 0886 54 44 04

гр. Пловдив
Людмил Вълчев
тел: 0888 272 444
lyudmil@veles-bg.com

гр. Русе
Десислава Койнова
ул. "Уилям Гладстон", ет.2, оф. 2,
тел. 0882950887 -
desislava.koynova@veles-bg.com

гр. Хасково
бул."България" 150, офис 118
Дора Димитрова
тел: 0882950882
d.dimitrova@veles-bg.com


Facebook:
www.facebook.com/
VelesMtEood
| Начало | За нас | За работодатели | За кандидати | Услуги | Актуални позиции | Контакти |
Copyright 2013-2015 © www.veles-bg.com. All Rights Reserved.
www.mirsolutions-bg.com