Търсене:

За нас

Мисия

Да развиваме и създаваме професионални взаимоотношения между най-добрите кадри на трудовия пазар и най-добрите работодатели, като съдействаме за тяхното усъвършенстване и просперитет.

 
Ценности

Нашата корпоративна етика и стандарти за работа са основани на ценностите:

  • Надеждност: да съумеем да изпълним изискванията на отсрещната страна, при поет ангажимент от наша страна;
  • Коректност: да изграждаме отношения и поддържаме дух на почтеност и добронамереност с нашите партньори;
  • Ефективност: да се адаптираме към променящия се трудов пазар и изискванията на партньорите, за да предлагаме иновативни решения за реализиране на поставените цели.

 

 
 

 

Нaшите предложения:
ВЕЛЕС МТ EООД
гр. Варна 9000
ул. Драгоман
№ 9, ет.1

тел: 052/ 647 647
office@veles-bg.com

гр. Добрич
бул."България" 1 , офис 408
Галина Панчева
тел.: 0885 54 50 70
galina.pancheva@veles-bg.com

гр. Търговище
Преслава Бялкова
тел: 0889 33 03 05
preslava.byalkova@gmail.com

гр. Габрово
Здравко Кънчев
тел: 0888 93 65 98

гр. Бургас
Красимира Тодорова
тел: 0886 54 44 04

гр. Пловдив
Людмил Вълчев
тел: 0888 272 444
lyudmil@veles-bg.com

гр. Русе
Десислава Койнова
ул. "Уилям Гладстон", ет.2, оф. 2,
тел. 0882950887 -
desislava.koynova@veles-bg.com

гр. Хасково
бул."България" 150, офис 118
Дора Димитрова
тел: 0882950882
d.dimitrova@veles-bg.com


Facebook:
www.facebook.com/
VelesMtEood
| Начало | За нас | За работодатели | За кандидати | Услуги | Актуални позиции | Контакти |
Copyright 2013-2015 © www.veles-bg.com. All Rights Reserved.
www.mirsolutions-bg.com